Pogoji najema

V Klubu Adventura veljajo posebna pravila.

Prosimo, upoštevajte:

  1. Zmogljivosti prostorov: Pri pripravi prireditve upoštevajte, za koliko udeležencev so primerni prostori. Število udeležencev ne sme presegati zmogljivosti!
  2. Nameščanje dodatne opreme: Postavljanje dodatnih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, je mogoče le s soglasjem in ob prisotnosti pooblaščene osebe k.a.. Kakršnikoli posegi v stene niso dovoljeni.
  3. Odgovornost za škodo: Za vso škodo, ki nastane v času prireditve, je odgovoren najemnik prostorov. Najemnik je dolžan povrniti škodo, ki je nastala v najetih prostorih, kot eventualno škodo, ki zaradi prireditve nastane v drugih prostorih ali na napravah k.a. – ne glede na to, ali škodo povzroči najemnik ali obiskovalci njegove prireditve.
  4. Priprava prostora: Tako priprava prostora kot čiščenje in vzpostavitev prvotnega stanja prostora (odvoz smeti, pripomočkov, dekoracije in podobno) so odgovornost najemnika. Najemnik je dolžan poskrbeti tudi za zavarovanje opreme in predmetov, ki so v njegovi lasti. Vso pripravo, zavarovanja in povrnitev prostora v prvotno stanje mora najemnik zagotoviti v dogovorjenih rokih, ki se določajo glede na zasedenost prostorov.
  5. Upoštevanje dogovorjenih rokov: Vso pripravo, zavarovanja in povrnitev prostora v prvotno stanje mora najemnik zagotoviti v dogovorjenih rokih, ki se določajo glede na zasedenost vseh prostorov v muzeju. V primeru neupoštevanja rokov postavljanja in pospravljanja se zaračunavajo penali v višini dogovorjene dnevne najemnine najetega prostora.
  6. Operativno-tehnični sestanek 10 dni pred prireditvijo: Najemnik se je dolžan dogovoriti za sestanek, na katerem se določi končna uporaba prostorov. Na sestanku, ki mora biti izveden najmanj 10 dni pred dogodkom, je treba oddati scenarij in skice postavitve.
  7. Prevzem in predaja prostorov, čas prireditve in odgovorna oseba: Ob podpisu pogodbe se določi odgovorna oseba s strani naročnika, ki skrbi za komunikacijo s K.A. glede tehničnih in operativnih zadev. Odgovorna oseba je tista, ki prevzame prostore in jih ob koncu prireditve tudi preda odgovorni osebi k.a..
  8. Druge opombe: V prostorih k.a. ni dovoljeno kajenje.